اخبار روز 1397/12/18
برگزاری جلسه‌ی کارگروه آسیب های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه برگزاری جلسه‌ی کارگروه آسیب های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه جلسه‌ی کارگروه آسیب های اجتماعی و اعتیاد با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.
برگزاری جلسه‌ شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران برگزاری جلسه‌ شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران جلسه‌ شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران با حضور معاون اجتماعی فرهنگی برگزار شد.