اخبار روز 1397/12/14
برگزاری مجمع سلامت شهرستان خمین در سالن اجتماعات بیت تاریخی امام برگزاری مجمع سلامت شهرستان خمین در سالن اجتماعات بیت تاریخی امام مجمع سلامت شهرستان خمین در سالن اجتماعات بیت تاریخی حضرت امام خمینی (ره) با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
اجرای طرح بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت در بیمارستان ضیائیان اجرای طرح بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت در بیمارستان ضیائیان جلسه آشنایی بیشتر اعضای هیات علمی بیمارستان ضیاییان با طرح بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.