اخبار روز 1397/12/13
جلسه آسیب های اجتماعی و اعتیاد با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه جلسه آسیب های اجتماعی و اعتیاد با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه دکتر رستمیان: باید به سمت توسعه ی اپلیکیشن های موبایلی در حوزه سلامت روان برویم.