اخبار روز 1397/12/7
برگزاری کارگاه آموزشی اصول جمع آوری کمک های مردمی در حوزه سلامت برگزاری کارگاه آموزشی اصول جمع آوری کمک های مردمی در حوزه سلامت کارگاه آموزشی اصول جمع آوری کمک های مردمی در حوزه سلامت در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
همایش بزرگ افتتاح کانون‌های سلامت شهرستان ری برگزار شد همایش بزرگ افتتاح کانون‌های سلامت شهرستان ری برگزار شد دومین همایش بزرگ افتتاح کانون‌های سلامت با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و دانشگاه و اداره‌های مختلف شهرستان ری برگزار شد.