اخبار روز 1397/12/1
برگزاری اولین جلسه‌ خانه مشارکت مردم استان تهران برگزاری اولین جلسه‌ خانه مشارکت مردم استان تهران جلسه‌ خانه مشارکت مردم استان تهران با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.