اخبار روز 1397/11/28
برگزاری کارگاه مثنوی آدم ها ویژه اعضای هیئت علمی برگزاری کارگاه مثنوی آدم ها ویژه اعضای هیئت علمی تحول در لایه‌ی زیرینِ وجودیِ آدم‌ها، فرایندی روانی‌ست