اخبار روز 1397/11/27
برنامه کارگاه های اسفند 97 ویژه اساتید هیئت علمی برنامه کارگاه های اسفند 97 ویژه اساتید هیئت علمی جدول دوره های آموزشی- فرهنگی اسفند سال 1397
برگزاری جلسه با یکی از فعالان فناوری اطلاعات در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری جلسه با یکی از فعالان فناوری اطلاعات در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی جلسه با مهندس محمدی مدیرعامل یکی از شرکت های موفق فناوری اطلاعات در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
برگزاری اردوی جهادی ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهرستان ری برگزاری اردوی جهادی ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهرستان ری اردوی جهادی ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در روستای گل حصار شهرستان ری برگزارشد.