اخبار روز 1397/11/15
برگزاری اردوی جهادی بسیج دانشجویی در منطقه گلحصار از توابع شهرستان ری برگزاری اردوی جهادی بسیج دانشجویی در منطقه گلحصار از توابع شهرستان ری گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه گلحصار حضور پیدا کردند.
حضور معاون اجتماعی فرهنگی در جلسه کارگروه شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران حضور معاون اجتماعی فرهنگی در جلسه کارگروه شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران دکتر رستمیان: ماهیت برنامه های پیشگیری دیر بازده ولی مقرون به صرفه هستند، برای دستیابی به نتایح مثبت، داشتن تعهد به تداوم برنامه ها نقش اساسی دارد.
بیـانیـه همایش سیگار و سیاستگذاری سلامت محور بیـانیـه همایش سیگار و سیاستگذاری سلامت محور دخانیات سالانه در جهان 6 میلیون نفر را به کام مرگ می¬کشاند. اگر دست روی دست بگذاریم و مداخله¬ای نکنیم، ده سال آینده، این تعداد به 8 میلیون نفر خواهد رسید.
برگزاری جلسه شناخت ساز و کار تصمیم سازی در مجلس شورای اسلامی ومشارکت موثر بخش های جامعه برگزاری جلسه شناخت ساز و کار تصمیم سازی در مجلس شورای اسلامی ومشارکت موثر بخش های جامعه جلسه ی در خصوص چگونگی ارتقاء فرهنگ سلامت و همکاری بین رشته ای باحضور مدیران معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.