اخبار روز 1397/11/13
دومین جلسه عدالت در سلامت، شاخص ها و تعیین کننده های اجتماعی آن در شهر ری برگزار شد دومین جلسه عدالت در سلامت، شاخص ها و تعیین کننده های اجتماعی آن در شهر ری برگزار شد برگزاری دومین جلسه‌ کارگروه های تخصص تبیین شاخص های ۶۹ گانه عدالت در سلامت و بررسی تعیین کننده های اجتماعی آن در شهرستان ری
برگزاری همایش سیگار و سیاستگذاری سلامت محور به همت معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری همایش سیگار و سیاستگذاری سلامت محور به همت معاونت اجتماعی فرهنگی معاون اجتماعی دانشگاه : دسترسی به سیگار از دسترسی به بعضی کالاهای اساسی آسانتر است.
معاون اجتماعی فرهنگی در همایش سیگار و سیاست گذاری سلامت محور معاون اجتماعی فرهنگی در همایش سیگار و سیاست گذاری سلامت محور دکتر رستمیان: سالانه باید 10 درصد افزایش مالیات برخرده فروشی دخانیات لحاظ شود.