اخبار روز 1397/11/9
برگزاری پنجمین جلسه مداحان دانشگاه به همت معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری پنجمین جلسه مداحان دانشگاه به همت معاونت اجتماعی فرهنگی پنجمین جلسه مداحان دانشگاه به همت معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.