اخبار روز 1397/11/7
برگزاری جلسه‌ همکاری بین بخشی معاونت اجتماعی فرهنگی با متخصصان جامعه شناس برگزاری جلسه‌ همکاری بین بخشی معاونت اجتماعی فرهنگی با متخصصان جامعه شناس جلسه‌ همکاری بین بخشی معاونت اجتماعی با متخصصین جامعه شناس با ارتباط موثرتر در روند پروژه های اجتماعی و هم اندیشی توسط معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
برگزاری جلسه نگرش پدافند غیرعامل برگزاری جلسه نگرش پدافند غیرعامل آمادگی منابع انسانی، تجهیزات، فضا و ایمنی صحنه برای پاسخ مؤثر بعنوان هدف پدافند غیر عامل
فراخوان دهمین جشنواره فرهنگی بین المللی سیمرغ فراخوان دهمین جشنواره فرهنگی بین المللی سیمرغ دهمین جشنواره فرهنگی بین المللی سیمرغ به همت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود.