اخبار روز 1397/11/6
تقدیر ویژه از دانشگاه علوم پزشکی تهران در مشهد مقدس تقدیر ویژه از دانشگاه علوم پزشکی تهران در مشهد مقدس تقدیر ویژه از دانشگاه علوم پزشکی تهران در دومین گردهمایی سالانه ستاد اقامه نماز استان تهران در شهر مشهد مقدس صورت گرفت.
نشست سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت با سفیران سلامت خانواده نشست سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت با سفیران سلامت خانواده برنامه خودمراقبتی فردی در نشست سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت با سفیران سلامت خانواده مورد بررسی قرار گرفت.