اخبار روز 1397/11/3
سومین هم اندیشی  علوم پزشکی تهران و سایر سازمان ها در خصوص احراز هویت مادران و نوزادان فاقد هویت سومین هم اندیشی علوم پزشکی تهران و سایر سازمان ها در خصوص احراز هویت مادران و نوزادان فاقد هویت در این جلسه پایلوت طرح نرم افزاری احراز هویت مادران و نوزادان که به مدت 50 روز در مجتمع بیمارستانی امام خمینی اجرا شده بود مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
برگزاری بیست و پنجمین جلسه‌ آموزش رابطان پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی برگزاری بیست و پنجمین جلسه‌ آموزش رابطان پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی بیست و پنجمین جلسه‌ آموزش رابطان سلامت و توانمند سازی مادران با کودکان زیر سه سال با عنوان تربیت اسلامی با آموزه های دینی در پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی، برگزار شد.