اخبار روز 1397/10/30
برگزاری جلسه‌ شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران برگزاری جلسه‌ شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران جلسه‌ شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران در محل معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
کارگاه نقش طبابت عالمانه و بدون مرز در اعتبار و اعتلای دین و میهن کارگاه نقش طبابت عالمانه و بدون مرز در اعتبار و اعتلای دین و میهن برگزاری کارگاه نقش طبابت عالمانه و بدون مرز در اعتبار و اعتلای دین و میهن ویژه اعضای هیئت‌علمی.
ساختمان معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساختمان بدون دخانیات ساختمان معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساختمان بدون دخانیات طبق ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، «استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع است»