اخبار روز 1397/10/29
برگزاری اردوی جهادی توسط کانون جهادی دانشجویی محیا در منطقه کریم آباد کهریزک برگزاری اردوی جهادی توسط کانون جهادی دانشجویی محیا در منطقه کریم آباد کهریزک اردوی جهادی ارائه خدمات بهداشتی درمانی به هم میهنان و نیز اتباع افغانی ساکن منطقه روستای کریم آباد کهریزک توسط کانون جهادی دانشجویی محیا برگزار شد.
برنامه کارگاه های بهمن 97 ویژه اساتید هیئت علمی برنامه کارگاه های بهمن 97 ویژه اساتید هیئت علمی جدول دوره های آموزشی- فرهنگی بهمن سال 1397جهت استحضار اساتید محترم به شرح ذیل است:
تعامل و ایجاد زمینه همکاری با بانک ملی تعامل و ایجاد زمینه همکاری با بانک ملی جلسه ایجاد زمینه همکاری در مسیر سلامت و بهداشت با بانک ملی برگزار شد.
امضا تفاهم‌نامه تجهیز پلی کلینیک تخصصی اسلامشهر میان دانشگاه علوم پزشکی تهران و شرکت میهن امضا تفاهم‌نامه تجهیز پلی کلینیک تخصصی اسلامشهر میان دانشگاه علوم پزشکی تهران و شرکت میهن به‌منظور تجهیز پلی کلینیک تخصصی قائمیه اسلامشهر تفاهم‌نامه‌ای بین رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرعامل شرکت میهن، نیکوکار این پروژه امضا شد.
بررسی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران در دومین جلسه اندیشکده سلامت بررسی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران در دومین جلسه اندیشکده سلامت دومین جلسه شورای راهبردی اندیشکده سلامت، با موضوع بررسی چگونگی تسریع تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران برگزار شد.