اخبار روز 1397/10/25
برگزاری نشست اصحاب رسانه با معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزاری نشست اصحاب رسانه با معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران: ایرانی‌ها سالانه 10 هزار میلیارد هزینه سیگار و دخانیات می کنند، متاسفانه استعمال سیگار ارتباط مستقیم با سرطان ریه دارد.
تشکیل اولین تیم اضطراری دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل اولین تیم اضطراری دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه با پیگیری ستاد فعالیت های جهادی و تصویب شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه تیم اضطراری دانشگاه تشکیل خواهد شد.