اخبار روز 1397/10/17
دومین گردهمایی هفته استان ها با حضور کارکنان دانشگاه از استان اصفهان برگزار شد دومین گردهمایی هفته استان ها با حضور کارکنان دانشگاه از استان اصفهان برگزار شد دومین گردهمایی هفته استان ها با حضور کارکنان دانشگاه از استان اصفهان به همت معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
نمازخانه جدید دانشکده داروسازی نمازخانه جدید دانشکده داروسازی اشتیاقی: : این دانشکده از نمازخانه ای زیبا با جذابیت های بصری ویژه ومجهز بهره مند شده است.