اخبار روز 1397/10/16
کارگاه نقش نظام سلامت در حوادث شیمیایی کارگاه نقش نظام سلامت در حوادث شیمیایی کارگاه "نقش نظام سلامت در حوادث شیمیایی" با همکاری مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و معاونت دانشجویی فرهنگی اجتماعی
با حضور رئیس دانشگاه نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی برگزار شد با حضور رئیس دانشگاه نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی برگزار شد در نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه، در زمینه تشکیل دبیرخانه جشنواره قران و عترت، آیین‌نامه اختصاص سالن به فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی دانشگاه و ایجاد وحدت رویه بر اجرای فعالیت‌های فرهنگی بحث و تبادل‌نظر شد.