اخبار روز 1397/10/15
برگزاری سومین جلسه‌ همکاری بین بخشی با عنوان سیگار برگزاری سومین جلسه‌ همکاری بین بخشی با عنوان سیگار هم‌اندیشی برای برگزاری همایش سیگار و سیاست‌گذاری سلامت‌محور با شعار سلامت یک انتخاب سیاسی است .