اخبار روز 1397/10/10
تشکیل ششمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران در دهم دی ماه تشکیل ششمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران در دهم دی ماه ششمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران در دفتر استانداری برگزار شد.
کارگاه سلامت، نشاط و گردشگری ویژه اعضای هیئت‌علمی برگزار شد کارگاه سلامت، نشاط و گردشگری ویژه اعضای هیئت‌علمی برگزار شد دکتر تکیه سادات: هر فردی برای شاد بودن باید خود را مسئول بداند و کمتر به سرزنش و ملامت دیگران بپردازد.