اخبار روز 1397/10/2
برگزاری مسابقه تهیه  انواع غذا و دسر با همکاری معاونت اجتماعی فرهنگی به مناسبت جشن یلدا برگزاری مسابقه تهیه انواع غذا و دسر با همکاری معاونت اجتماعی فرهنگی به مناسبت جشن یلدا مسابقه تهیه انواع غذا و دسردر سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی ساختمان شفا برگزار شد.