اخبار روز 1397/9/28
حضور خیرین در موسسه خیریه زنجیره امید حضور خیرین در موسسه خیریه زنجیره امید موسسه خیریه زنجیره امید مراسمی به منظور ساخت و بهره برداری بیمارستان 540 تختخوابی برگزار کرد.
دومین جلسه‌ همکاری بین بخشی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات دومین جلسه‌ همکاری بین بخشی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات برگزاری دومین جلسه‌ همکاری بین بخشی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات تحت عنوان دانشگاه و بیمارستان عاری از دخانیات باحضور معاون اجتماعی فرهنگی.
جلسه ستاد امر به معروف در معاونت اجتماعی فرهنگی با حضور معاونین دانشگاه جلسه ستاد امر به معروف در معاونت اجتماعی فرهنگی با حضور معاونین دانشگاه جلسه ستاد امر به معروف در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی با حضور معاونین دانشگاه برگزار شد.
برگزاری بیست و دومین جلسه‌ آموزش رابطان سلامت پروژه تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی برگزاری بیست و دومین جلسه‌ آموزش رابطان سلامت پروژه تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی بیست و دومین جلسه‌ آموزش رابطان سلامت با عنوان مهارت فرزند پروری در پروژه ECD توسط معاونت اجتماعی فرهنگی و شبکه بهداشت اسلامشهر در شهرستان اسلامشهر برگزار شد.