اخبار روز 1397/9/27
برگزاری جلسه شورای راهبردی پروژه HPH با حضور دکتر ملک افضلی مشاور عالی معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری جلسه شورای راهبردی پروژه HPH با حضور دکتر ملک افضلی مشاور عالی معاونت اجتماعی فرهنگی جلسه شورای راهبردی پروژه HPH به همت معاونت اجتماعی فرهنگی دربیمارستان ضیائیان برگزار شد.
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی آموزش، بهداشت و درمان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب برگزاری جلسه کارگروه تخصصی آموزش، بهداشت و درمان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب جلسه کارگروه تخصصی آموزش، بهداشت و درمان چهلمین سالگرد پیروزی انتقلاب اسلامی در معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
دوره های آموزشی  فرهنگی دی ماه ویژه اساتید هیئت علمی دوره های آموزشی فرهنگی دی ماه ویژه اساتید هیئت علمی جدول دوره های آموزشی- فرهنگی دی ماه 97 ویژه اساتید هیئت علمی دانشگاه به شرح ذیل است.