اخبار روز 1397/9/19
جلسه همکاری برون سازمانی برای محرومیت زدایی از منطقه لهک جلسه همکاری برون سازمانی برای محرومیت زدایی از منطقه لهک دکتر رستمیان:لازم است در فعالیت‌های جهادی از پتانسیل بالقوه خود خدمت گیرندگان و مشارکت های خیرین و مردم کشور کمک بگیریم.
برگزاری جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزاری جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه جلسه ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.