اخبار روز 1397/9/18
بازدید از روستای لهک مقدمه برگزاری فعالیت جهادی بازدید از روستای لهک مقدمه برگزاری فعالیت جهادی دومین بازدید از منطقه لهک با هدف شناسایی منطقه و برنامه ریزی برای رفع محرومیت ها به همت معاونت اجتماعی فرهنگی.
یک روز پر نشاط در ارتفاعات شمال تهران یک روز پر نشاط در ارتفاعات شمال تهران برنامه کوهگشت خانوادگی دره هملون به همت معانت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
اطلاع رسانی گسترده در مورد بیماری ایدز در ایستگاه های مترو اطلاع رسانی گسترده در مورد بیماری ایدز در ایستگاه های مترو به مناسبت هفته اطلاع رسانی ایدز، 7 غرفه اطلاع رسانی و مشاوره بیماری ایدز، در ایستگاههای متروی تهران برپاشد.