اخبار روز 1397/9/14
برگزاری کارگاه مهارت های زندگی با رویکرد دانش خانواده برگزاری کارگاه مهارت های زندگی با رویکرد دانش خانواده بازرگان: در جوامعی که سطح اضطراب یا استرس بالایی دارند، همواره باید مراقبت بیشتری از انسان ها صورت گیرد.
برگزاری بیستمین جلسه‌ آموزش رابطان سلامت پروژه تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی برگزاری بیستمین جلسه‌ آموزش رابطان سلامت پروژه تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی بیستمین جلسه‌ آموزش رابطان سلامت با عنوان مهارت فرزند پروری در پروژه ECD توسط معاونت اجتماعی فرهنگی و شبکه بهداشت اسلامشهر در شهرستان اسلامشهر برگزار شد.