اخبار روز 1397/9/7
برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه های معاونت اجتماعی در سطح شبکه های بهداشتی درمانی برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه های معاونت اجتماعی در سطح شبکه های بهداشتی درمانی جلسه هماهنگی اجرای برنامه های معاونت اجتماعی در سطح شبکه های بهداشتی درمانی با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه و قائم مقام معاون بهداشت برگزار شد.