اخبار روز 1397/9/5
برگزاری کارگاه ارتقاء هویت ملی در سالن G6 ستاد مرکزی برگزاری کارگاه ارتقاء هویت ملی در سالن G6 ستاد مرکزی کارگاه فرهنگی با موضوع ارتقاء هویت ملی به همت معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه‌ تشکیل بنیاد حامیان دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزاری اولین جلسه‌ تشکیل بنیاد حامیان دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی تهران اولین جلسه‌ تشکیل بنیاد حامیان دانشگاه با عنوان مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور مدیر مولفه های موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.