اخبار روز 1397/8/29
نشست خبری همایش تجلیل از برگزیدگان مسئولیت های اجتماعی و خیرین حوزه سلامت نشست خبری همایش تجلیل از برگزیدگان مسئولیت های اجتماعی و خیرین حوزه سلامت نشست خبری همایش تجلیل از برگزیدگان مسئولیت پذیر اجتماعی و خیرین حوزه سلامت دانشگاه با حضور معاون اجتماعی و فرهنگی دانشگاه و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.
جدول دوره های آموزشی- فرهنگی آذر ماه سال 97 جدول دوره های آموزشی- فرهنگی آذر ماه سال 97 جدول دوره های آموزشی- فرهنگی آذر ماه سال 97 ویژه اساتید هیئت علمی به شرح ذیل می باشد.