اخبار روز 1397/8/27
برگزاری جلسه‌ شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران برگزاری جلسه‌ شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران جلسه‌ شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران در معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
مراسم عقد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی تهران و قرار گاه جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مراسم عقد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی تهران و قرار گاه جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مراسم عقد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی تهران و قرار گاه جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در روز چهارشنبه 23 آبان برگزار شد.