اخبار روز 1397/8/26
غرفه های اطلاع رسانی و غربالگری دیابت در ایستگاه های متروی تهران غرفه های اطلاع رسانی و غربالگری دیابت در ایستگاه های متروی تهران به مناسبت هفته ملی پیشگیری از دیابت، در ایستگاه¬های مترو، غربالگری دیابت انجام شد.