اخبار روز 1397/8/23
جلسه آبان ماه شورای تخصصی فرهنگی جلسه آبان ماه شورای تخصصی فرهنگی جلسه آبان ماه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی در روز سه شنبه با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.
برگزاری هفدهمین جلسه‌ آموزشی  پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی با عنوان منع استعمال دخانیات در اسلامشهر برگزاری هفدهمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی با عنوان منع استعمال دخانیات در اسلامشهر هفدهمین جلسه‌ از مجموعه کلاس های آموزشی طرح ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی "ECD" توسط معاونت اجتماعی فرهنگی و شبکه بهداشت اسلامشهر در شهرستان اسلامشهر برگزار شد.