اخبار روز 1397/8/22
برگزاری جلسه‌ی HPH به همت معاونت اجتماعی فرهنگی، در سالن آمفی تئاتر بیمارستان ضیائیان برگزاری جلسه‌ی HPH به همت معاونت اجتماعی فرهنگی، در سالن آمفی تئاتر بیمارستان ضیائیان جلسه‌ی HPH به همت معاونت اجتماعی فرهنگی، در سالن آمفی تئاتر بیمارستان ضیائیان برگزار شد.
چهارمین همایش فن بازار سلامت و فن آوری به همت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد چهارمین همایش فن بازار سلامت و فن آوری به همت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، چهارمین همایش فن بازار سلامت و فن آوری به همت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سطح ملی در محل تالار ابن سینا در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
برگزاری جلسه آبان ماه ستاد فعالیت های جهادی در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری جلسه آبان ماه ستاد فعالیت های جهادی در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی جلسه آبان ماه ستاد فعالیت های جهادی روز یکشنبه 20 آبان ماه در سالن شورای این معاونت برگزار شد.