اخبار روز 1397/8/21
نود و یکمین همایش سلامت و زندگی نود و یکمین همایش سلامت و زندگی نود و یکمین همایش سلامت و زندگی با عنوان سلامت اجتماعی برگزار میشود
با حضور وزیر بهداشت و رییس دانشگاه اجلاس اجتماعی شدن سلامت کلان منطقه 10 کشوری برگزار شد با حضور وزیر بهداشت و رییس دانشگاه اجلاس اجتماعی شدن سلامت کلان منطقه 10 کشوری برگزار شد در اجلاس اجتماعی شدن سلامت کلان منطقه 10 کشوری، مأموریت و برنامه‌های معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی تبیین شد.