اخبار روز 1397/8/19
برگزاری جلسه مشارکت های سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری جلسه مشارکت های سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی جلسه مشارکت های سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
دکتر باقرزاده، تقویت روحیه مشارکت‌پذیری و بهبود وضعیت سلامت جامعه را از اهداف فعالیت‌های جهادی دانست دکتر باقرزاده، تقویت روحیه مشارکت‌پذیری و بهبود وضعیت سلامت جامعه را از اهداف فعالیت‌های جهادی دانست دبیر ستاد فعالیت‌های جهادی دانشگاه، بهره‌مندی از توانمندی‌های اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه را در ارائه خدمت به مناطق محروم و کم برخوردار، رسالتی بزرگ خواند که دانشگاه علوم پزشکی تهران همواره به آن تأکید داشته است.
برگزاری کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس با حضور بازرسان ویژه دانشگاه برگزاری کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس با حضور بازرسان ویژه دانشگاه دبیر ستاد فعالیت‌های جهادی دانشگاه، بهره‌مندی از توانمندی‌های اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه را در ارائه خدمت به مناطق محروم و کم برخوردار، رسالتی بزرگ خواند که دانشگاه علوم پزشکی تهران همواره به آن تأکید داشته است.