اخبار روز 1397/8/15
برگزاری جلسه‌ی تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهرداری تهران  با حضور معاون اجتماعی فرهنگی برگزاری جلسه‌ی تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهرداری تهران با حضور معاون اجتماعی فرهنگی جلسه‌ی تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهرداری تهران توسط معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
اردوی فرهنگی ورزشی کوه گشت خانوادگی اردوی فرهنگی ورزشی کوه گشت خانوادگی به همت معاونت اجتماعی فرهنگی، اردوی فرهنگی ورزشی کوه گشت خانوادگی روستای آهار به سمت امامزاده و آبشار شکر آب برگزار می شود.