اخبار روز 1397/8/12
برگزاری اولین جلسه حامیان دانشگاه علوم پزشکی تهران در معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری اولین جلسه حامیان دانشگاه علوم پزشکی تهران در معاونت اجتماعی فرهنگی اولین جلسه بنیاد حامیان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
کانون های سلامت روستاهای چهاردانگه در آستانه بازگشایی کانون های سلامت روستاهای چهاردانگه در آستانه بازگشایی راه اندازی کانون های سلامت در روستاهای چهاردانگه به همت معاونت اجتماعی فرهنگی.