اخبار روز 1397/8/7
نشست معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه با بانک‌های برتر کشور برگزار شد نشست معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه با بانک‌های برتر کشور برگزار شد معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه در نشستی با نمایندگان بانک‌های، ملی، سامان و آینده، بر گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد به‌منظور حمایت‌های مادی و معنوی برای ارتقا سطح درمانی و بهداشتی جامعه تأکید کرد.
سمینار علمی یک روزه تمرینات ورزشی دوران بارداری به همت معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد. سمینار علمی یک روزه تمرینات ورزشی دوران بارداری به همت معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد. سمینار علمی یک روزه تمرینات ورزشی دوران بارداری ویژه کارشناسان مامایی،مادران باردار، کارشناسان بهداشت خانواده و علاقه مندان روز دوشنبه 30 مهر 97 در سالن جلسات معاونت اجتماعی برگزار شد.