اخبار روز 1397/8/2
نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه در این نشست گزارش تحلیلی بسیج دانشجویی از نحوه ارائه خدمات اردوهای جهادی، اعزام تیم‌های درمانی در مراسم اربعین، همکاری‌های برون‌سازمانی دانشگاه با ستاد اجرایی فرمان امام و دانشگاه تهران مطرح شد.