اخبار روز 1397/8/1
برگزاری مسابقه طناب کشی بانوان معاونت اجتماعی فرهنگی در بوستان لاله به مناسبت هفته سلامت بانوان برگزاری مسابقه طناب کشی بانوان معاونت اجتماعی فرهنگی در بوستان لاله به مناسبت هفته سلامت بانوان مسابقه طناب کشی بانوان معاونت اجتماعی فرهنگی در بوستان لاله برگزار شد.