اخبار روز 1397/7/30
برگزاری مسابقه تهیه  انواع دسر وشیرینی معاونت اجتماعی فرهنگی در سالن شورا به مناسبت هفته سلامت بانوان برگزاری مسابقه تهیه انواع دسر وشیرینی معاونت اجتماعی فرهنگی در سالن شورا به مناسبت هفته سلامت بانوان مسابقه تهیه انواع دسر وشیرینی در سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.