اخبار روز 1397/7/24
برگزاری کارگاه حافظ و نقد سلوک دینی ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها برگزاری کارگاه حافظ و نقد سلوک دینی ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها کارگاه حافظ و نقد سلوک دینی با حضور آقای رضا اسماعیلی در معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد
برنامه کارگاه فرهنگی آبان 97 ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه برنامه کارگاه فرهنگی آبان 97 ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه جدول دوره های آموزشی- فرهنگی آبان ماه سال 1397