اخبار روز 1397/7/21
جلسه مهر ماه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه برگزار شد جلسه مهر ماه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه برگزار شد برگزاری جلسه مهر ماه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی.
مسابقۀ کتابخوانی با عنوان "اعمال حرم مطهر امام حسین (ع)" مسابقۀ کتابخوانی با عنوان "اعمال حرم مطهر امام حسین (ع)" معاونت اجتماعی فرهنگی مسابقۀ کتابخوانی اینترنتی با عنوان "اعمال حرم مطهر امام حسین (ع)" برگزار می نماید.