اخبار روز 1397/7/18
برگزاری همایش روز جهانی کودک در پروژه رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی در بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر برگزاری همایش روز جهانی کودک در پروژه رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی در بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر همایش روز جهانی کودک با عنوان طرح توانمندسازی جامعه با همکاری بین بخشی توسط معاونت اجتماعی فرهنگی، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و فرمانداری، بخشداری و شهرداری چهاردانگه شهرستان اسلامشهر برگزار شد.
اولین نشست علمی تخصصی بیماری سی اف( فیبروز کیستیک) با همت معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه و موسسه خیریه قدم برگزار شد. اولین نشست علمی تخصصی بیماری سی اف( فیبروز کیستیک) با همت معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه و موسسه خیریه قدم برگزار شد. دکتر مدرسی استاد ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران نقش پیشگیری در بیماریهای ژنتیک چون سی اف را در کاهش مشکلات بیماران و جامعه مهم دانست.
کارگروه سلامت و امنیت غذایی  استان تهران کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران پنجمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران در سال جاری برگزار شد.