اخبار روز 1397/7/14
نمایش رایگان فیلم تنگه ابوقریب به همت معاونت اجتماعی فرهنگی نمایش رایگان فیلم تنگه ابوقریب به همت معاونت اجتماعی فرهنگی نمایش فیلم تنگه ابوقریب ویژه کارکنان، اساتید و دانشجویان و خانواده محترم علوم پزشکی تهران.
برگزاری هشتاد و هفتمین همایش سلامت و زندگی با عنوان سلامت روان برگزاری هشتاد و هفتمین همایش سلامت و زندگی با عنوان سلامت روان همایش سلامت روان به همت معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.