اخبار روز 1397/7/7
کلیسای هامبورگ فردا «مسجد النور» می‌شود کلیسای هامبورگ فردا «مسجد النور» می‌شود سید علی موجانی با اعلام این خبر که کلیسای هامبورگ «مسجد النور» می‌شود، گفت: پس از ۶ سال انتظار، برای نخستین‌بار ساختمان کلیسایی انجیلی در آلمان به مسجد تبدیل می‌شود.