اخبار روز 1397/7/3
نمازخانه جدید مرکز طبی کودکان نمازخانه جدید مرکز طبی کودکان ساخت نمازخانه جدید مرکز طبی کودکان موجب رضایت و خشنودی نمازگزاران آن بیمارستان شد.
فراخوان نخستین جشنواره ادبیات سلامت فراخوان نخستین جشنواره ادبیات سلامت نخستین جشنواره ادبیات سلامت، در حوزه داستان کوتاه، نمایشنامه و فیلمنامه کوتاه، امسال برگزار می شود.
اسامی برندگان مسابقه اینرنتی غدیر اسامی برندگان مسابقه اینرنتی غدیر اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی اینترنتی غدیر اعلام شد.