اخبار روز 1397/7/1
برگزاری کارگاه بیمارستان های صحرائی و سیر تکامل آن در دوران دفاع مقدس برگزاری کارگاه بیمارستان های صحرائی و سیر تکامل آن در دوران دفاع مقدس تجربه ایجاد بیمارستان های صحرایی مستحکم به عنوان دستاوردی بزرگ از حضور پزشکان در دوران دفاع مقدس
دومین جلسه هم اندیشی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران و سایر سازمان ها برگزار شد دومین جلسه هم اندیشی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران و سایر سازمان ها برگزار شد چالش های موجود در زمینه احراز هویت افراد فاقد هویت و راهکارهای ممکن جهت انجام این امر در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.