اخبار روز 1397/6/27
جلسه مشترک معاونت اجتماعی، فرهنگی و معاونت بهداشت با اداره کل سلامت شهـرداری تهران جلسه مشترک معاونت اجتماعی، فرهنگی و معاونت بهداشت با اداره کل سلامت شهـرداری تهران جلسه همکاری مشترک معاونت اجتماعی، فرهنگی و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با اداره کل سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهـرداری تهران با حضور روسای شبکه های بهداشت دانشگاه و مدیران سلامت مناطق شهرداری تحت پوشش دانشگاه برگزار شد.
برنامه کارگاه های فرهنگی مهر 97 برنامه کارگاه های فرهنگی مهر 97 جدول دوره های آموزشی- فرهنگی مهر ماه سال 1397 به شرح ذیل می باشد.