اخبار روز 1397/6/25
جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزار شد. جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزار شد. جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه، در محل سالن شورای فرهنگی برگزار شد.
جلسه آموزش بیماران دیابتی در بیمارستان ضیائیان جلسه آموزش بیماران دیابتی در بیمارستان ضیائیان به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، سه شنبه 20 شهریور دومین جلسه آموزش بیماران دیابتی در بیمارستان ضیاییان تشکیل شد.
مسابقه اینترنتی کتابخوانی ویژه عید غدیر تا 31 شهریور تمدید شد مسابقه اینترنتی کتابخوانی ویژه عید غدیر تا 31 شهریور تمدید شد مسابقه اینترنتی کتابخوانی غدیر تا آخر شهریور ماه تمدید شد.